Bạc Liêu: kiểm tra chất lượng hàng hóa và kiểm tra đặc thù phép đo, phương tiện đo được sử dụng đo xăng dầu trên địa bàn năm 2015

Thực hiện kế hoạch kiểm tra chất lượng hàng hóa và kiểm tra đặc thù phép đo, phương tiện đo được sử dụng đo xăng dầu trên địa bàn năm 2015

Thực hiện kế hoạch kiểm tra chất lượng hàng hóa và kiểm tra đặc thù phép đo, phương tiện đo được sử dụng đo xăng dầu trên địa bàn năm 2015, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bạc Liêu đã chủ trì và phối hợp với Thanh tra Sở KH&CN Bạc Liêu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an tỉnh Bạc Liêu tiến hành kiểm tra chất lượng hàng hóa và kiểm tra đặc thù phép đo, phương tiện đo được sử dụng đo xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tại 12 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên phạm vi toàn tỉnh và đề nghị xử phạt vi phạm hành chính, buộc nộp lại ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do vi phạm hành chính tại 9 doanh nghiệp. Cụ thể là:

- Kiểm tra nhà nước về chất lượng: lấy 5 mẫu (3 mẫu xăng RON 95, 2 mẫu xăng RON 92) tại 5 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu để thử nghiệm chất lượng. Kết quả có 2 mẫu xăng RON 95 có chất lượng không phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 1:2009/BKHCN).

- Kiểm tra nhà nước về đo lường: kiểm tra 52 cột đo xăng dầu, trong đó: cột đo xăng dầu đã kiểm định còn hiệu lực 52 cột (chiếm 100%); kiểm tra 16 phép đo xăng dầu, trong đó 14 phép đo (chiếm 87,5%) không đạt yêu cầu về đo lường; đồng thời ban hành thông báo tạm dừng hoạt động đo lường không phù hợp tại 10 cột đo xăng dầu của 9 doanh nghiệp vi phạm về đo lường. Có 11/12 doanh nghiệp có trang bị bộ ca đong, bình đong (1 bộ/doanh nghiệp) theo quy định, với 8 bộ đã kiểm định hết hiệu lực.

Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở tại chỗ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và yêu cầu ghi thông tin tên sản phẩm trên cột đo nhiên liệu đầy đủ theo quy định, ghi cảnh báo đối với dầu DO 0,25% S hoặc DO 0,25 S (không dùng cho phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) theo quy định tại QCVN 1:2009/BKHCN; sửa chữa, khắc phục nhãn mác, các chi tiết, cụm chi tiết của cột đo xăng dầu chưa phù hợp với quyết định phê duyệt mẫu; thực hiện trang bị bộ ca đong, bình đong và kiểm định theo quy định.

alt

Kiểm tra đặc thù phép đo xăng dầu

Việc chấp hành quy định pháp luật về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu tại các doanh nghiệp tương đối tốt. Hầu hết các doanh nghiệp thực hiện tốt việc kiểm định đối với cột đo xăng dầu, trang bị bộ ca đong, bình đong theo quy định; thực hiện ghi cảnh báo trên cột đo dầu DO 0,25%S. Tuy nhiên, cũng còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện tốt các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu như: thực hiện phép đo xăng dầu không đạt yêu cầu về đo lường, chưa trang bị bộ ca đong, bình đong theo quy định hoặc có trang bị bộ ca đong, bình đong nhưng hết hạn kiểm định.

Trong thời gian tới, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bạc Liêu sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra thường xuyên đối với chất lượng, phương tiện đo, phép đo xăng dầu trong mua bán, thanh toán để đảm bảo yêu cầu về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa đúng theo quy định pháp luật, góp phần bảo vệ các doanh nghiệp kinh doanh chân chính và quyền lợi của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

(Sở KH&CN Bạc Liêu)

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

  •   
  •  

Tin khác