Chính sách tài chính đối với hoạt động xuất khẩu khoáng sản

Sử dụng các chính sách tài chính để tăng cường quản lý và điều tiết hoạt động xuât khẩu khoáng sản được xem là một trong những biện pháp quan trọng mà các chính phủ thường sử dụng. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay khi nhều loại tài nguyên khoáng sản đang đứng trước nguy cơ cạn kiệt thì việc sử dụng các công cụ này ngày càng trở lên phổ biến ở nhiều quốc gia.

Để ứng phó với những thách thức đang đặt ra và để đảm bảo mục tiêu đảm bảo nguồn cung cấp nguyên liệu thô cho các hoạt động kinh tế xã hội ở trong nước, trong những năm vừa qua Việt Nam đã có nhiều điều chỉnh các chính sách về tài nguyên khoáng sản nói chung và chính sách tài chính nói riêng để đạt được mục tiêu này. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu đã cho thấy vai trò của các chính sách này còn khá hạn chế.

Để phát huy được vai trò của các chính sách quan trọng này thì cần phải thực hiện một số biện pháp như sau: (i) tăng cường năng lực quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản và xuất khẩu khoáng sản; (ii) theo dõi chặt chẽ diễn biến của thị trường thế giới về khoáng sản để có những dự báo chính xác, kịp thời nhằm điều chỉnh các chính sách tài chính cho phù hợp; (iii) cần sớm ban hành cơ chế, chính sách về dự trữ khoáng sản phục vụ cho các lợi ích lâu dài của quốc gia.

Trước nguy cơ cạn kiệt các nguồn nguyên liệu khan hiếm như tài nguyên khoáng sản trên thế giới, để đảm bảo được các định hướng phát triển bền vững ở hiện tại và tương lai thì việc tăng cường sử dụng các biện pháp, chính sách để quản lý và điều tiết các hoạt động xuất khẩu khoáng sản được xem như là giải pháp quan trọng đối với các quốc gia đang phát triển như Việt Nam.

Theo: Môi trường

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

  •   
  •  

Tin khác