Đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành văn bản yêu cầu Bảo hiểm xã hội (BHXH) các tỉnh

(Chinhphu.vn) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành văn bản yêu cầu Bảo hiểm xã hội (BHXH) các tỉnh, thành phố thực hiện tốt việc đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

 

Ảnh minh họa

BHXH Việt Nam cho biết, tại một số địa phương, cơ quan BHXH chưa có sự phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế để hướng dẫn và đảm bảo quyền được lựa chọn nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu của người tham gia BHYT, số lượng thẻ BHYT, cơ cấu đối tượng đăng ký ban đầu chưa hợp lý, chưa cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn để người tham gia BHYT biết và lựa chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu.

 

Để khắc phục những vấn đề bất cập, tồn tại nêu trên nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT theo đúng quy định của chính sách, pháp luật về BHYT, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng (gọi chung là BHXH các tỉnh) chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế để thống nhất triển khai một số nội dung quan trọng dưới đây.

Theo đó, tổ chức khảo sát, xác định khả năng cung cấp dịch vụ y tế và đáp ứng các điều kiện là nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của người tham gia BHYT theo đúng quy định tại Thông tư 37/2014/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Trong quá trình khảo sát, để đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT, BHXH các tỉnh lưu ý một số nội dung như: Tổng số buồng khám bệnh tại mỗi cơ sở khám chữa bệnh (số buồng khám Nội, Ngoại, Nhi và các buồng khám chuyên khoa lẻ như Răng-Hàm-Mặt, Tai-Mũi-Họng, Mắt); tỷ lệ % bệnh nhân đa tuyến nội, ngoại tỉnh đến khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh trong năm trước.

Đồng thời đăng tải đầy đủ, kịp thời và rõ ràng trên trang/cổng thông tin điện tử của Sở Y tế và của BHXH tỉnh hoặc thông báo bằng các hình thức khác về: Danh sách, phạm vi và khả năng chuyên môn của các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện là nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Đối với các cơ sở y tế tư nhân, cần thông tin rõ về phần thu thêm (nếu có) ngoài mức giá dịch vụ quy định đối với các cơ sở y tế nhà nước; quyền được lựa chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của người tham gia BHYT.

Công khai minh bạch trong đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

BHXH Việt Nam nêu rõ, việc đăng ký khám chữa bệnh ban đầu thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch; không phân biệt cơ sở y tế nhà nước và tư nhân, cơ sở y tế thuộc các Bộ, ngành quản lý đóng trên địa bàn; phù hợp với đặc điểm tổ chức hệ thống y tế của địa phương, khả năng cung cấp, chất lượng dịch vụ y tế của mỗi cơ sở khám chữa bệnh; góp phần hạn chế tình trạng quá tải ở tuyến trên.

Đối với các bệnh viện tuyến huyện, việc đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện huyện dựa trên nhu cầu của người tham gia BHYT và khả năng cung cấp dịch vụ y tế của bệnh viện.

Đối với một số bệnh viện tuyến trung ương có đặc thù riêng như: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Hữu nghị, Bệnh viện Thống Nhất, ngoài các đối tượng theo hướng dẫn số 52/HD-BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, nếu cơ sở còn khả năng tiếp nhận và người có BHYT có nguyện vọng được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế này, BHXH các tỉnh thống nhất với Sở Y tế, tiêu chí, số lượng, cơ cấu đối tượng để hướng dẫn và tổ chức đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho người tham gia.

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh thực hiện báo cáo danh sách các cơ sở y tế đủ điều kiện là nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu về BHXH Việt Nam trước ngày 31/10 hàng năm, cập nhật thông tin về tăng, giảm số cơ sở khám chữa bệnh ban đầu mỗi khi có sự thay đổi.

Đồng thời hướng dẫn người tham gia BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu theo các nguyên tắc nêu trên. Giải thích cụ thể để người tham gia BHYT hiểu và xác nhận nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của mình. Trường hợp người tham gia BHYT có nguyện vọng đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám chữa bệnh đã đủ số thẻ BHYT theo quy định, cơ quan BHXH căn cứ điều kiện thực tế của đối tượng như gần nơi cư trú, làm việc hoặc bệnh lý đặc biệt cần đến cơ sở khám chữa bệnh đó để bố trí theo nguyện vọng của người tham gia BHYT.

Lan Phương

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

  •   
  •  

Tin khác