Đẩy mạnh dự án phát triển năng lượng tái tạo

Trong những năm gần đây, bên cạnh lợi ích kinh tế, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB)

Trong những năm gần đây, bên cạnh lợi ích kinh tế, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) đã tích cực tham gia các dự án của những tổ chức uy tín thế giới như Ngân hàng thế giới (WB), Tổ chức hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)… về phát triển nông nghiệp, tránh biến đổi khí hậu, phát triển doanh nghiêp nhỏ và vừa…

 

 

 

 

 

Với kinh nghiệm thực hiện các dự án vốn vay tài trợ, SHB tiếp tục được lựa chọn là 1 trong 7 Ngân tham gia triển khai và đang là 1 trong 4 ngân hàng triển khai hiệu quả nhất “Dự án phát triển năng lượng tái tạo (REDP)” do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, với tổng nguồn vốn là 318 triệu USD. Dự án này dành cho các chủ đầu tư phát triển dự án năng lượng tái tạo sử dụng năng lượng: gió, mặt trời, thủy điện, sinh khối và khí sinh học nhằm cung cấp điện năng trên cơ sở thương mại cho lưới điện quốc gia từ nguồn năng lượng tái tạo một cách bền vững về mặt xã hội và môi trường. Đây là một dự án có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang và sẽ gặp không ít thách thức trong phát triển năng lượng tái tạo.

 

Sử dụng nguồn vốn REDP, các chủ đầu tư sẽ nhận được nhiều ưu đãi như được WB giảm trực tiếp vào lãi suất vay thông thường là 1,5%/năm, số tiền vay không giới hạn, bồi hoàn 100% chi phí tư vấn an toàn đập (đối với các dự án thủy điện); bồi hoàn 50% chi phí tư vấn môi trường xã hội sau khi dự án được phê duyệt; được tham gia vào “Chương trình Cacbon” (mua bán khi phát thải CO2); các chương trình đào tạo, xây dựng năng lực do Ban Quản lý Dự án tổ chức trong khuôn dự án…

 

 

 

 

PP

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

  •   
  •  

Tin khác