Địa linh nhân kiệt

Khi chúng ta nói Triết học phương Đông Thiên - Địa - Nhân hợp nhất, Địa linh nhân kiệt, Hiền tài là nguyên khí Quốc gia… là nói đến mối quan hệ giữa Con người với Trời Đất.

 Con người nối giữa Đất và Trời.

Nói thì dễ. Nhưng hiểu được mối quan hệ Con người với Trời Đất ở mức độ sơ khai, cần phải có một chiến lược giáo dục tương lai. Chiến lược này được cố GS Nguyễn Hoàng Phương nghiên cứu và xuất bản sách Tích hợp đa Văn hóa Đông Tây cho một chiến lược giáo dục tương lai (NXB Giáo dục Hà Nội - 1996).

Giáo sư Nguyễn Hoàng Phương (1927 - 2004) sinh tại Huế. Năm 1954. Ông dạy các môn Toán, Vật lý lý thuyết, đặc biệt là Lý thuyết nhóm, Cơ lý thuyết, Lý thuyết tương đối, Cơ lượng tử, Lý thuyết các hạt cơ bản tại Trường Đại Học Tổng Hợp - Nay là Đại học Quốc Gia Việt Nam.

Năm 1970. Ông nghiên cứu những vấn đề thuộc Triết học cổ Đông phương. Trường Sinh học, theo tầm nhìn Triết học. Phương pháp luận và Cơ chế, trong mối quan hệ với các Khoa học Tây phương.

Năm 1985. Ông đã định hướng được con đường Tích hợp Triết học cổ Đông phương (Bao gồm cả Trường sinh học ) với Lý thuyết Tập mờ (do LA.Zadeh - Thuộc Trường Đại Học Beklay - California sáng tạo năm 1965).

Sách Tích hợp đa Văn hóa Đông Tây cho một chiến lược giáo dục tương lai dày gần 2000 trang khổ lớn. Trong bài viết này chúng tôi trích dẫn nguyên văn, mục GS Nguyễn Hoàng Phương viết về Nguyên lý Thiên- Địa- Nhân hợp nhất.

Nguyên lý Thiên- Địa- Nhân hợp nhất

“Do sự tồn tại của Đại ngã trong cấu trúc và bản thể của mình con người hợp với “Trời, Đất” thành Một. Đó là nội dung của nguyên lý Thiên Địa Nhân. Về mặt sinh học nguyên lý đó biểu hiện như sau:

Năng lượng của Trời đi xuyên qua luân xa 7 Bách hội, rồi chảy xuống theo con đường tủy sống. Mặt khác năng lượng của Đất đi qua luân xa một Hội âm, rồi chảy lên phía trên, cũng theo con đường tủy sống. Theo Phương Đông, Trời được coi là Dương, Đất là Âm. Như thế trong con người Dương giáng Âm thăng. Chính hai quá trình Dương giáng Âm thăng này của năng lượng Trời Đất trong tủy sống của nhân thế, đã tạo ra được mọi nguồn năng lượng cho sự sống của con người. Do các năng lượng này giao nhau nên người xưa nói rằng Con người là vạch nối giữa Đất và Trời.

Nền văn hóa truyền thống Việt Nam đó đã mang trong lòng nó một Tinh hoa nào đó. Và một số câu hỏi cần đặt ra một cách rất nghiêm túc. Những chiến công hiển hách của dân tộc chúng ta từ trước đến nay phải chăng là do một sức mạnh của một Tinh hoa nào đó của chính dân tộc chúng ta. Nếu vậy, Tinh hoa đó là gì và tìm ở nơi đâu?

Theo lịch sử, một trong những vấn đề có liên quan là vấn đề Địa Linh và Địa Linh sinh Nhân Kiệt.
Trong Văn Miếu Quốc Tử Giám có đoạn “Hiền tài là nguyên khí của đất nước…”.

Tất nhiên hiền tài với nhân kiệt là đồng nghĩa. Còn nguyên khí chính là bản thể của Địa Linh. Đất nước chúng ta có những Địa Linh như Núi Tản Viên, Tam Đảo, Ngũ Hành Sơn , núi Yên Tử, Hồ Tây, Hồ Hoàn Kiếm, Chùa Hương,…

Điều quan trọng là đề ra một cách thực nghiêm túc các nguyên tắc, phương pháp bảo vệ các Địa Linh đó, và tìm hiểu nghiên cứu về các địa linh này.

Địa Linh liên quan đến Núi và Sông

Philippin là án của Việt Nam theo thế đất phong thủy.

Chẳng hạn, nguyên khí từ Trời xuống trên rặng núi Hymalaya theo hình xoắn lốc, xem như một anten. Dãy núi này vươn cao ở hai đầu giữa là Bình nguyên Tây Tạng. Về phía Ấn Độ là đỉnh Kailas, về phía Trung Quốc là đỉnh Côn Luân. Thiên nguyên khí sau khi xuống đỉnh Kailas, sẽ thấm vào một hố tròn gọi là hố tròn Manasovara, nước hồ là một trường hấp thụ nguyên khí đó. Nguyên khí này được bốn dòng sông Bramaputas, Indus, Kamakli, Stulej mang theo và tạo nên nền văn minh Ấn Độ.

Còn Thiên nguyên khí xuất phát từ đỉnh Côn Luân sẽ thấm vào một hồ hình bán nguyệt tên là Raskatal, được hai dòng sông Hoàng Hà và Dương Tử mang đi để tạo nên nền văn minh Trung Hoa.

Cuối cùng dòng sông thứ năm xuất phát từ hồ Manasovara là Cửu Long Giang đi băng qua Vân Nam, Lào, Campuchie và chảy về Việt Nam suốt từ Bắc chí Nam dọc theo dãy Trường Sơn. Ở đó, nó lại mang thêm nguyên khí của dãy núi này và tạo nên nền Văn minh Việt.

Các địa linh lại liên quan đến một hệ thống nào đó gọi là Hàng rào tâm linh, quan hệ hữu cơ đến các hiền tài, các anh hùng dân tộc là một hệ thống Tinh hoa tạo nên nền văn hóa dân tộc và che chắn cho dân tộc. 

Mai Thục

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

  •   
  •  

Tin khác