Đóng điện giai đoạn 4 trạm 500kV Pleiku 2 và trạm 500kV Cầu Bông

Ngày 6/4, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã tổ chức đóng điện giai đoạn 4 dự án trạm 500kV Pleiku 2, đưa vào vận hành các bộ tụ bù dọc TBD504 tại trạm 500kV Pleiku 2 và TBD503 tại trạm 500kV Cầu Bông.

Trạm biến áp 500kV

Dự án trạm 500kV Pleiku 2 do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) thực hiện thi công các hạng mục tháo dỡ, đóng gói và lắp đặt lại các thiết bị điều chuyển từ trạm 500kV Pleiku sang trạm 500kV Pleiku 2 và tiếp nhận quản lý vận hành. 

Việc đóng điện đưa vào vận hành các bộ tụ bù dọc TBD504 tại trạm 500kV Pleiku 2 và TBD503 tại trạm 500kV Cầu Bông và toàn bộ trạm 500kV Pleiku 2 sẽ góp phần tăng cường năng lực truyền tải cho đường dây 500kV mạch kép Pleiku-Mỹ Phước-Cầu Bông; đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy cho trục truyền tải 500kV Bắc-Trung-Nam; tăng cường lưới điện truyền tải Việt Nam-Lào (qua các nhà máy thủy điện Xekaman 1, Xekaman San-Xay, Xekong 3 thượng, Xekong 3 hạ qua đường dây 220kV Xekaman 1-Pleiku 2); giảm nguy cơ sự cố và giảm áp lực cho vận hành trạm 500kV Pleiku hiện hữu. 

Baocongthuong.vn

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

Tags: Cầu Bông,

  •   
  •  

Tin khác