Hà Nội: Sẽ đầu tư 3.500 tỷ đồng hạ ngầm hệ thống dây điện lực, cáp viễn thông

Với 3.500 tỷ đồng hạ ngầm hệ thống dây điện lực, cáp viễn thông trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020, bộ mặt Thủ đô sẽ có một diện mạo mới văn minh, hiện đại.

Trong khuôn khổ Hội nghị “Hà Nội 2016 - Hợp tác đầu tư và Phát triển”, UBND Tp.Hà Nội đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với 4 tập đoàn lớn, là Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng Công ty Viễn thông MobiFone và Tổng công ty Điện lực Tp.Hà Nội (EVN Hà Nội). 

Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa UBND Tp.Hà Nội với 4 tập đoàn lớn

Theo đó, sẽ có khoản đầu tư với tổng mức khoảng 3.500 tỷ đồng, để triển khai đầu tư, hạ ngầm lưới điện trung, hạ áp đồng bộ với công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung đối với cáp viễn thông

Cụ thể, 4 đơn vị kể trên sẽ triển khai hạ ngầm đồng bộ hệ thống đường dây viễn thông và đường dây điện lực trung, hạ áp tại các tuyến phố phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Trong đó, ưu tiên việc sử dụng chung hạ tầng và chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông, kết hợp với việc ngầm hóa, chỉnh trang đô thị, xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại. Đồng thời, tổ chức quản lý, khai thác công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung theo đúng quy định và hiệu quả.

UBND Tp.Hà Nội có trách nhiệm công bố quy hoạch, kế hoạch hạ ngầm đồng bộ các đường dây viễn thông, cáp điện lực trung, hạ áp đi nổi trên các tuyến phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020, làm cơ sở để các đơn vị tham gia đăng ký đầu tư xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung theo phương thức xã hội hóa, trước mắt từ nay đến hết 2018 tập trung hạ ngầm đồng bộ tại các tuyến phố chính trong 4 quận nội thành cũ: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa và Hai Bà Trưng.

Ba đơn vị Viettel, VNPT, MobiFone phối hợp với EVN Hà Nội và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng trên địa bàn xác định nhu cầu hạ ngầm mạng cáp viễn thông và cáp điện lực trung, hạ áp của từng đơn vị trên các tuyến phố, xây dựng kế hoạch đầu tư hạ ngầm cáp viễn thông đồng bộ trên nguyên tắc một đơn vị đầu tư, xây dựng thiết kế và tổ chức cấp phép một lần, thi công đảm bảo nhu cầu hạ ngầm của các đơn vị viễn thông trên địa bàn Hà Nội, chủ động đầu tư triển khai đồng bộ việc hạ ngầm mạng cáp viễn thông kết hợp với cáp điện lực trung, hạ áp do điện lực đầu tư theo từng tuyến phố, kết hợp với kế hoạch chỉnh trang đô thị của Tp.Hà Nội.

Cụ thể: VNPT, Viettel, MobiFone với EVN Hà Nội cùng thống nhất phương thức thực hiện và tiến độ triển khai đồng bộ các hạng mục hạ ngầm cáp viễn thông và cáp điện lực trung, hạ áp. Tạo điều kiện để lao động phổ thông của các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn Thành phố tham gia các công việc liên quan đến hạ ngầm. Bố trí nguồn nhân lực để phối hợp với thành phố Hà Nội triển khai các nội dung trong Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư.

N.H

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

  •   
  •  

Tin khác