Lời ru của thầy

...Bắt đầu cái tuổi lên ba/ Thầy ru điệp khúc quê nhà cho em/ Yêu rồi cũng nhớ yêu thêm/ Tình yêu chẳng có bậc thềm cuối đâu!

 
Lời ru của thầy

...Bắt đầu cái tuổi lên ba/ Thầy ru điệp khúc quê nhà cho em/ Yêu rồi cũng nhớ yêu thêm/ Tình yêu chẳng có bậc thềm cuối đâu!

Tạp chí Quê Hương

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

  •   
  •  

Tin khác