Sáng kiến mới giảm rủi ro từ hóa chất đối với sức khỏe con người và môi trường

Hôm nay (14/4), tại Hà Nội, với sự tài trợ từ Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF), Bộ Tài Nguyên và Môi trường cùng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã phát động sáng kiến trị giá 2,25 triệu USD nhằm hỗ trợ quản lý an toàn các hoá chất độc hại và giảm tác động của chúng đối với sức khoẻ con người và môi trường.

Tập huấn về quản lý bền vững khu vực ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật POP

Tính đến năm 2010, Việt Nam có hơn 1.000 khu vực nhiễm độc, trong đó gần 300 khu nhiễm các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ (POP). Với sự hỗ trợ của UNDP, hơn 900 tấn hoá chất bảo vệ thực vật đã bị tiêu huỷ và 3.000m2đất ô nhiễm được đưa vào bãi tiêu huỷ. Tuy vậy, vẫn còn nhiều điểm ô nhiễm chưa được xử lý triệt để.

Tại Việt Nam, một trong các ưu tiên của Chính phủ là tăng cường quản lý an toàn hoá chất. Việc thực thi dự án “Quản lý an toàn các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) và hóa chất nguy hại tại Việt Nam (PHCM)” phản ánh quyết tâm và hành động của Chính phủ Việt Nam trong việc bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và môi trường cho phát triển bền vững - ông Nguyễn Văn Tài, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết.

Theo ông Bakhodir Burkhanov, Phó Giám đốc quốc gia UNDP, UNDP đã và đang hỗ trợ Việt Nam thực hiện Công ước Stockholm từ năm 2005 bằng việc trợ giúp kế hoạch quốc gia thực hiện công ước và qua một dự án dành riêng cho chất bảo vệ thực vật hữu cơ khó phân hủy. Những hỗ trợ này góp phần giảm rủi ro phơi nhiễm của hàng ngàn người dân sống xung quanh các khu vực bị nhiễm độc nặng.

Ông Burkhanov nhấn mạnh, Dự án công bố hôm nay phát huy các hỗ trợ trước đây của chúng tôi nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ ở Việt Nam. Dự án sẽ xây dựng công cụ nhằm quản lý mức thải chất hữu cơ khó phân huỷ trong sản xuất công nghiệp, góp phần nâng cao nhận thức công cộng về các hoá chất độc hại và giảm tác động của chúng lên sức khoẻ con người và môi trường.

Dự kiến, dự án mới sẽ trợ giúp kỹ thuật nhằm xây dựng các quy định và hướng dẫn kỹ thuật mới liên quan đến quản lý các hoá chất một cách an toàn, thân thiện với môi trường như các chất hữu cơ khó phân huỷ (POP), chất độc tồn lưu trong không khí (PTS) và thuỷ ngân. Dự án cũng giúp quản lý các khu vực bị ô nhiễm theo phương pháp tiếp cận đánh giá và quản lý rủi ro theo yêu cầu của các công ước quốc tế mà Chính phủ Việt Nam tham gia.

BĐT

 

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

  •   
  •  

Tin khác