TS Trần Duy Khanh - Viện Trưởng Viện Nghiên cứu & Đào tạo Doanh nhân APEC

TS Trần Duy Khanh - Viện Trưởng Viện Nghiên cứu & Đào tạo Doanh nhân APEC là chuyên gia nghiên cứu và phản biện các chính sách.

Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã tổ chức “Hội nghị đánh giá tình hình hoạt động các tổ chức KH&CN trực thuộc năm 2016’' tại Hà Nội.

Ông Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì Hội nghị cùng với sự tham gia đầy đủ các vị lãnh đạo, đại diện các cơ quan Trung ương – Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe trình bày báo cáo đánh giá tình hình Hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam năm 2016.

Theo đánh giá chung, thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của BCH Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước, Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, Liên hiệp Hội Việt Nam đã đẩy mạnh công tác tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN thông qua 78 Hội KH&KT ngành toàn quốc, 63 Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 440 tổ chức KH&CN trực thuộc, 101 cơ quan báo chí, nhà xuất bản thuộc hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

Lien hiep Hoi Viet Nam danh gia hoat dong nam 2016 - Anh 1

TS. Trần Duy Khanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và đào tạo doanh nhân APEC phát biểu tại Hội nghị.

Trong thời gian vừa qua, toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nhất định về sự phát triển của tổ chức KH&CN, nhân lực và quản trị nội bộ tổ chức.

Bs. Đỗ Thị Vân, Giám đốc Trung tâm Thông tin Tổ chức Phi chính phủ (NGO-IC) đề cập về vấn đề Cơ hội – Thách thức và Giải Pháp của tổ chức KH&CN ngoài công lập. Bà khuyến nghị cần có sự đối xử bình đẳng giữa các tổ chức KHCN/ Đơn giản hóa thủ tục thành lập TC KHCN; Chuyển giao các dịch vụ công với các tổ chức TC KHCN theo hướng công khai – bình đẳng; Xây dựng chính sách thuế đặc thù cho các TC KHCN; Sửa NĐ 93/2009/NĐ-CP theo hướng trao quyền tự chủ cho các TC KHCN;

Sửa đổi Luật Ngân sách: có mục ngân sách nhà nước cho các TC KHCN, tránh cào bằng, phải dựa trên kết quả hoạt động và đấu thầu rộng rãi; Hỗ trợ nâng cao năng lực/ kết nối chia sẻ thông tin hai chiều giữa TC KHCN với các cơ quan nhà nước; Tăng cường nhận thức về vị trí, vai trò của TC KHCN trong phát triển đất nước; Tăng cường kết nối giữa TC KHCN với nhau và với các đối tác/ chủ động nâng cao hình ảnh TC KHCN.

Bs. Nguyễn Thu Giang, Phó Viện trưởng Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng LIGHT chia sẻ bài học kinh nghiệm về xây dựng Chiến lược hướng tới sự phát triển bền vững của Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng với những ý chính sau: Phân tích kỹ thực tế trước khi thành lập tổ chức; Huy động sự tham gia khi xây dựng và thực hiện chiến lược; Sự kết hợp hài hòa; Kiên định và Linh hoạt; Minh bạch, hiệu quả và công bằng; Sự điều phối từng bộ phận trong tổ chức.

Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững cũng trao đổi về thuận lợi và khó khăn trong việc xin phê duyệt và triển khai các hoạt động của tổ chức khoa học công nghệ. Cụ thể như thuận lợi và khó khăn khi là tổ chức hoạt động KH&CN, do VUSTA thành lập; Quản trị - tổ chức – nhân sự; Trong các mối quan hệ...

Ngoài ra, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Doanh nhân APEC trao đổi và đưa ra những vướng mắc của các đơn vị KH&CN về chính sách thuế hiện nay. TS. Trần Duy Khanh chia sẻ: Trong quá trình hoạt động, hầu hết các đơn vị khoa học công nghệ ngoài công lập đều có những vướng mắc về chính sách thuế hiện hành từ khâu khai báo, đăng ký mã số thuế… Trong đó, có nguyên nhân là cán bộ thuế hướng dẫn đơn vị chưa chu đáo và cứng nhắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Theo thông tư số 80/2012/TT-BTC, ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn Luật quản lý thuế về đăng ký thuế. Trong đó, không có danh mục là đơn vị khoa học công nghệ ngoài công lập hoạt động phi lợi nhuận nên cán bộ thuế đã ghép các đơn vị khoa học công nghệ ngoài công lập hoạt động phi lợi nhuận vào chung với doanh nghiệp là không chính xác, khi đã ghép vào cùng danh mục với doanh nghiệp thì các đơn vị khoa học công nghệ vô tình đã trở thành những Doanh nghiệp bất đắc dĩ.

Vì vậy, việc áp Viện Doanh nhân APEC phải nộp thuế môn bài hàng năm là việc làm khiên cưỡng, cần làm rõ.

Bên cạnh đó, các lãnh đạo, đại diện các tổ chức cơ quan Trung ương khác tham dự Hội nghị cũng thảo luận về những thuận lợi, khó khăn của tổ chức, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp ý kiến.

Kết thúc Hội nghị, Đoàn Chủ tịch các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ban hành Quy định thành lập, đăng ký hoạt động và giải thể tổ chức KH&CN trực thuộc theo quyết định số 573/QĐ-LHHVN ngày 15/8/2016.

Theo Đất Việt

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

  •   
  •  

Tin khác