Thúc đẩy “khát vọng kinh doanh Việt”

Diễn đàn được tổ chức trong một ngày với 3 phiên làm việc tập trung vào một số chủ đề như: Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trước và sau khi khởi nghiệp

GS.TS Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại Diễn đàn.

Diễn đàn được tổ chức trong một ngày với 3 phiên làm việc tập trung vào một số chủ đề như: Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trước và sau khi khởi nghiệp; Vai trò của chính quyền địa phương trong thúc đẩy khởi sự kinh doanh; Kinh nghiệm của các quốc gia trong khu vực và thế giới; Thanh niên khởi nghiệp; Tài chính cho khởi nghiệp;…

 

GS.TS Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; TS. Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Ngài David Devine, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam và TS. Phạm Thị Thu Hằng, Tổng thư ký Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam chủ tọa Diễn đàn. Đặc biệt Diễn đàn có sự tham dự của gần 200 đại biểu là đại diện các bộ, ban, ngành và địa phương; cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, sinh viên các trường đại học, các chuyên gia có uy tín trong và ngoài nước,…

 

Tại Diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo luận và đề xuất các nhóm giải pháp chính, cụ thể:

 

Một là, giải pháp xoay quanh vấn đề đẩy mạnh nghiên cứu và triển khai (R&D) nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả, nâng cao giá trị gia tăng, tăng nhanh giá trị nội địa và tham gia có hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu đối với doanh nghiệp khởi nghiệp.

 

Hai là, các giải pháp nhằm đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư tài chính (hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước; từ các nhà đầu tư riêng lẻ; vai trò của các quỹ đầu tư mạo hiểm); chính sách tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng và các tổ chức tài chính vi mô để thúc đẩy các công ty khởi nghiệp tăng trưởng.

 

Ba là, vấn đề xây dựng Hệ sinh thái các doanh nghiệp khởi nghiệp (start-up) của Việt Nam; trong đó đề cao việc đổi mới từ “phòng thí nghiệm ra thị trường” với những công nghệ đột phá, tạo dựng thị trường thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong các ngành như y tế, năng lượng sạch và giáo dục.

 

Bốn là, đa dạng hóa các chương trình khởi sự kinh doanh dành cho thanh niên nông thôn, miền núi.

 

Năm là, giải pháp về công tác đào tạo doanh nhân, phát triển nguồn nhân lực cho khởi sự kinh doanh, giáo dục khởi nghiệp ngay từ các bậc học phổ thông.

 

Sáu là, giải pháp về công tác tuyên truyền, truyền thông cho phong trào khởi sự kinh doanh, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến phương thức, chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của các cấp bộ, ngành, địa phương và thanh niên Việt Nam về vấn đề khởi sự kinh doanh, làm giàu, lập thân, lập nghiệp.

 

Những kiến nghị, đề xuất tại Diễn đàn lần này có giá trị thiết thực. Ban Kinh tế Trung ương sẽ tổng hợp, chắt lọc, tham mưu cho Đảng và Nhà nước xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy khởi sự doanh nghiệp trong thời gian tới.

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

  •   
  •  

Tin khác